5651 Sayılı Kanuna Göre Log Tutma

Log tutmak, 5651 sayılı kanun gereğince ve ayrıca TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) yönetmelikleri gereği her kurum, bu erişim kayıtlarını tutmakla yükümlüdür ve bu kayıtları en az 2 sene saklamakla yükümlüdür.

5651 sayılı Yasanın çıkarılmasının iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; İnternet’in önemli aktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektir. Diğer amaç ise; İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bu yasa sizin güvenliğiniz içindir. Mesela sizin büyük bir kafeteryanız olsun ve halka açık bir alanda herkese ücretsiz internet paylaşımınız olsun. Sizin internet paylaşımınızda bir suç işlenirse log kaydı tutmayan bir işletme bu suçtan sorumlu olur. Eğer log kaydı tutuluyorsa internete kim, hangi saat ve tarihte, hangi IP ( İnterneti kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları adres.) ile bağlandıklarını bulup işletmenizin herhangi bir suçun sorumluluğunu alması gerekmez.

YurtNet ile Denetimli İnternet Erişimi

200 kişilik bir öğrenci yurdu yönettiğinizi düşünün, bütün öğrencilerin tek bir internet hattı üzerinden internete bağlanması ve bu internetten verim alması imkansız bir hale gelmektedir. YurtNet yazılımı ile öğrenciler, personeller ve diğer internet kullanan sistemler için özel profiller oluşturabilir, istediğiniz kullanıcıya ayrıcalık tanıyarak verimli bir internete sahip olabilirsiniz.